فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

خوش آمدی مسافر حلب ….

خوش آمدی مسافر حلب ….

خبر رسید که از شام یک نفر آمد
و یکشبه خبر از شام تا سحر آمد

چه یوسفی چه عزیز چه مرد معرکه ای
که با شهادت او کفرِ کفر، در آمد

خوش آمدی مسافر حلب ….

ابراهیم عشریه

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.