فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

هميشه بايدمراقب سه چيز باشیم!

هميشه بايدمراقب سه چيز باشیم!

⚠️هميشه بايد
مراقب سه چيز باشيم:↯↯

➊⇜وقتي تنها هستيم
?مراقب افكار خود?

➋⇜وقتي با خانواده هستيم
?مراقب اخلاق خود…?

➌⇜و زماني كه درجامعه هستيم
?مراقب زبان خود…?

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.