فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

اوباما در زمان دست دادن

اوباما در زمان دست دادن

?اوبامادر زمان دست دادن، بالای مچ دست بوش راگرفت ودرزمان قدم زدن درکاخ سفید باقرار دادن دستش پشت کمر بوش اوراچند گام عقب‌تر راندواین تصور را القا کردکه او دیگر صاحب آنجاست .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.