فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

بالا آوردن انگشت اشاره به چه مفهوم است؟

بالا آوردن انگشت اشاره به چه مفهوم است؟

?انگشت اشاره رو به بالا و كنار سرمانند شكل فوق نشان از اعتقاد شخص به حرفش دارد . مثل گفتن اين جمله”مطمئن باش كه انجامش ميدم .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.