فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

عکسى از اولین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا سال ۱۲۵۲

عکسى از اولین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا سال ۱۲۵۲

?عکسى از اولین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا سال ۱۲۵۲
➖این نخستین مسافرت یک پادشاه ایرانى به اروپا بود .
او درآن زمان چهل و سه سال داشت و سه بار به اروپاسفرکرد.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.