فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

فاشیسم دوباره به غرب ، شرق و جنوب بازگشته

فاشیسم دوباره به غرب ، شرق و جنوب بازگشته

سمیر امین :
?فاشیسم دوباره به غرب ، شرق و جنوب بازگشته و این بازگشت بطور طبیعی همراه و مربوط به گسترش بحران سیستماتیک تعمیم یافته ، جهانی شده و اقتصادی شده کاپیتالیسم انحصاری است.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.