فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

ما نه از جنگ سیاسی اش واهمه داریم و نه از اقتصادی

ما نه از جنگ سیاسی اش واهمه داریم و نه از اقتصادی

?ما نه از جنگ سیاسی اش واهمه داریم و نه از اقتصادی . بلکه اعتقاد داریم که جنگ سیاسی حتما به ضرر آمریکاست وجنگ اقتصادی به ماضرری نمی رساند .
➖صحیفه نور ،ج ۲۲ ،ص ۲۶۰

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.