فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

معرفی کتاب “د راندیشه ایران”

معرفی کتاب “د راندیشه ایران”

?كتاب در انديشه ايران ؛ گفتگوهايي در باب سياست و توسعه جدیدترین اثر دكتر جواد اطاعت استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.