فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

معرفی کتاب هایی درباره سه دوره تاریخ ایران زمین

معرفی کتاب هایی درباره سه دوره تاریخ ایران زمین

️دوره باستان

۱ – ایران از آغاز تا اسلام ، رومن گیرشمن ، ترجمه دکتر محمد معین
۲ – تاریخ ایران باستان ، حسن پیر نیا
۳ – تاریخ مردم ایران ( ایران قبل از اسلام ) ، دکتر عبدالحسین زرین کوب

️دوره میانه

۱ – دون قرن سکوت ، دکتر عبدالحسین زرین کوب
۲ – تاریخ فتوحات مغول ، ج ج ساندرز ، ترجمه ابوالقاسم حالت
۳ – تاریخ مغول ( تیموریان ) ، لوسین بوا ، ترجمه محمود بهفروزی

️دوره معاصر

۱ – مقاومت شکننده ( تاریخ تحولات اجتماعی ایران ، از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران ) ، جان فوران ، ترجمه احمد تدین
۲ – تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ، سعید نفیسی
۳ – تاریخ روابط خارجی ایران ( از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی ) ، عبدالرضا هوشنگ مهدوی

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.