فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

مقتدی صدر خطاب به ترامپ تو و

مقتدی صدر خطاب به ترامپ تو و

مقتدی صدر خطاب به ترامپ تو و امثال تو متهم به انتشار کرونا هستید

رهبر جریان صدر عراق
این سخن ترامپ که ما کار بزرگی علیه کرونا انجام می‌دهیم و اگر مداخله ما نبود، وضعیت بدتر می‌شد، نظر مرا جلب کرد
ترامپ تو و امثال تو متهم به شیوع این بیماری هستید؛ بویژه اینکه بیشتر کسانی که از آن رنج می‌برند، مخالفان آمریکا هستند
ترامپ اگر تو ملحد، خود را درمانگر می‌دانی، ما فقط به خدا پناه می‌بریم هر درمانی که از سمت تو و شرکت‌های بیمارت باشد آن را نمی‌پذیریم تو نه فقط دشمن خدا، بلکه دشمن ملت‌ها نیز هستی

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.