فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

موسوی، سخنگوی وزارت خارجه : …

موسوی، سخنگوی وزارت خارجه : …

موسوی، سخنگوی وزارت خارجه  :
دکتر صالحی شخصیت برجسته علمی و سیاسی کشور است و تحریم ایشان که تنها از سر استیصال صورت می گیرد هیچ تاثیری بر پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت
بار اول نیست که ایشان در فهرست تحریم های یکجانبه و غیر قانونی قرار می گیرد

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.