فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

وقتی در حال تحقیر کردن هستند…

وقتی در حال تحقیر کردن هستند…

?وقتی در حال تحقیر کردن یا انتقال حس اهانت آمیز خود به دیگری هستند ؛ گوشه های لب کشیده شده و سر کمی به عقب رانده می شود .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.