فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

چرا مردی که تمام‌ زندگیش به دفاع ازحقوق تو پرداخته لو دادی ؟

چرا مردی که تمام‌ زندگیش به دفاع ازحقوق تو پرداخته لو دادی ؟

با دستگیری چگوارا در اخرین پناهگاهش ازچوپانی که او را لو داده بود پرسیدند چرا مردی که تمام‌ زندگیش به دفاع ازحقوق تو پرداخته لو دادی جواب داد که او با جنگ‌هایش گوسفندان مرا میترساند .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.