فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

ترجمه سوره الرحمان

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

خداوند رحمان، (۱)

قرآن را تعليم فرمود، (۲)

انسان را آفريد ، (۳)

و به او «بيان‏» را آموخت . (۴)

??خورشيد و ماه با حساب منظمى مى‏گردند، (۵)

☘️?و گياه و درخت براى او سجده مى‏كنند! (۶)

و آسمان را برافراشت ، و ميزان و قانون (در آن) گذاشت ، (۷)

تا در ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد) ، (۸)

و وزن را بر اساس عدل برپا داريد و ميزان را كم نگذاريد! (۹)

زمين را براى خلايق آفريد ، (۱۰)

??? كه در آن ميوه‏ها و نخلهاى پرشكوفه است ، (۱۱)

و دانه‏هايى كه همراه با ساقه و برگى است كه بصورت كاه درمى‏آيد، و گياهان خوشبو ! (۱۲)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را تكذيب مى‏كنيد (شما اى گروه جن و انس) ؟! (۱۳)

انسان را از گل خشكيده‏اى همچون سفال آفريد ، (۱۴)

و جن را از شعله‏هاى مختلط و متحرك آتش خلق كرد ! (۱۵)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۱۶)

او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است! (۱۷)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۱۸)

دو درياى مختلف (شور و شيرين ، گرم و سرد) را در كنار هم قرار داد ، در حالى كه با هم تماس دارند؛ (۱۹)

در ميان آن دو برزخى است كه يكى بر ديگرى غلبه نمى‏كند (و به هم نمى‏آميزند)! (۲۰)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۲۱)

از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج مى‏شود. (۲۲)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد ؟! (۲۳)

و براى اوست كشتيهاى ساخته شده كه در دريا به حركت درمى‏آيند و همچون كوهى هستند ! (۲۴)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد ؟! (۲۵)

همه كسانى كه روى آن ( زمين) هستند فانى مى‏شوند ، (۲۶)

و تنها ذات ذوالجلال و گرامى پروردگارت باقى مى‏ماند! (۲۷)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۲۸)

تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از او تقاضا مى‏كنند، و او هر روز در شان و كارى است! (۲۹)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۳۰)

بزودى به حساب شما مى‏پردازيم اى دو گروه انس و جن! (۳۱)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۳۲)

اى گروه جن و انس! اگر مى‏توانيد از مرزهاى آسمانها و زمين بگذريد،پس بگذريد، ولى هرگز نمى‏توانيد، مگر با نيرويى (فوق العاده)! (۳۳)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۳۴)

شعله‏هايى از آتش بى‏دود، و دودهايى متراكم بر شما فرستاده مى‏شود؛ و نمى‏توانيد از كسى يارى بطلبيد! (۳۵)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۳۶)

در آن هنگام كه آسمان شكافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد (حوادث هولناكى رخ مى‏دهد كه تاب تحمل آن را نخواهيد داشت)! (۳۷)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۳۸)

در آن روز هيچ كس از انس و جن از گناهش سؤال نمى‏شود (و همه چيز روشن است)! (۳۹)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۴۰)

مجرمان از چهره‏هايشان شناخته مى‏شوند؛ و آنگاه آنها را از موهاى پيش سر، و پاهايشان مى‏گيرند (و به دوزخ مى‏افكنند)! (۴۱)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۴۲)

اين همان دوزخى است كه مجرمان آن را انكار مى‏كردند! (۴۳)

امروز در ميان آن و آب سوزان در رفت و آمدند! (۴۴)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۴۵)

و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتى است! (۴۶)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۴۷)

(آن دو باغ بهشتى) داراى انواع نعمتها و درختان پرطراوت است! (۴۸)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۴۹)

در آنها دو چشمه هميشه جارى است! (۵۰)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۵۱)

در آن دو، از هر ميوه‏اى دو نوع وجود دارد (هر يك از ديگرى بهتر)! (۵۲)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۵۳)

اين در حالى است كه آنها بر فرشهايى تكيه كرده‏اند با آسترهائى از ديبا و ابريشم، و ميوه‏هاى رسيده آن دو باغ بهشتى در دسترس است! (۵۴)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۵۵)

در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى‏ورزند؛ و هيچ انس و جن پيش از اينها با آنان تماس نگرفته است. (۵۶)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۵۷)

آنها همچون ياقوت و مرجانند! (۵۸)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۵۹)

آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟! (۶۰)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۶۱)

و پايين تر از آنها، دو باغ بهشتى ديگر است. (۶۲)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۶۳)

هر دو خرم و سرسبزند! (۶۴)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۶۵)

در آنها دو چشمه جوشنده است! (۶۶)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۶۷)

در آنها ميوه‏هاى فراوان و درخت خرما و انار است! (۶۸)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۶۹)

و در آن باغهاى بهشتى زنانى نيكو خلق و زيبايند! (۷۰)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۷۱)

حوريانى كه در خيمه‏هاى بهشتى مستورند! (۷۲)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۷۳)

هيچ انس و جن پيش از ايشان با آنها تماس نگرفته (و دوشيزه‏اند)! (۷۴)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۷۵)

اين در حالى است كه بهشتيان بر تختهايى تكيه زده‏اند كه با بهترين و زيباترين پارچه‏هاى سبزرنگ پوشانده شده است. (۷۶)

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟! (۷۷)

پربركت و زوال‏ناپذير است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو! (۷۸)

درباره نویسنده

بازتاب

  1. ترجمه سوره قیامت - مقتدر مظلوم - […] قیامت هفتاد و پنجمین سوره و از سوره‌های مَکّی قرآن که در جزء ۲۹ قرار دارد . علت نام…

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 12 =