فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

مدام مي گفت شما چقدر مهربانيد…?

مدام مي گفت شما چقدر مهربانيد…?

?يک آقای آلمانی بینمان بود که به شدت گريه مي كرد؛ پليسی آمد و از او پرسيد چرا گريه مي كنید؟
بروشور رو نشان داد؛ رفتيم با او صحبت كنيم؛ پرسيديم چقدر از ماجرا می دانید؟ چرا اشك می ریزید؟
گفت اين نوشته رو خواندم…
تا آخر مسير همراه جمعيت آمد و مدام مي گفت شما چقدر مهربانيد…?

♥️حسین جان♥️
چه سرّی در نام زیبایت هست که از هرکس در هر کجای دنیا، اینچنین دلبری می کند و اشک ها را جاري می سازد ؟؟؟

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.