فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

چشمان پر ستاره و دستان خالیم

چشمان پر ستاره و دستان خالیم

«یا ایها العزیز» ببین خسته حالیم / چشمان پر ستاره و دستان خالیم
ماییم آن خسی که به میقات آمدیم / شرمنده با «بضاعت مزجات» آمدیم
شام فراق سوره ی والیل خوانده ایم / یوسف ندیده «اوف لنا الکیل» خوانده ایم

? طب معصومین ع

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.