فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

گاهی اگر آهسته بری زودتر می رس

گاهی اگر آهسته بری زودتر می رس

گاهی اگر آهسته بری زودتر می رسی

تاجری در روستایی، مقدار زیادی محصول کشاورزی خرید و می‌خواست
آنها را با ماشین به انبار منتقل کند در راه از پسری پرسید «تا جاده چقدر راه است؟»

پسر جواب داد «اگر آرام بروید حدود ده دقیقه کافی است اما اگر با سرعت بروید نیم ساعت و یا شاید بیشتر »

تاجر از این تضاد در جواب پسر ناراحت شد و در دل به او بد و بیراه گفت و به سرعت خودرو را به جلو راند اما پنجاه متر بیشتر نرفته بود که چرخ ماشین به سنگی برخورد کرد و با تکان خوردن ماشین، همه محصول‌ها به زمین ریخت

تاجر وقت زیادی برای جمع کردن محصول ریخته شده صرف کرد و هنگامی که خسته و کوفته به سمت خودرواش بر می‌گشت یاد حرف‌های پسر افتاد و وقتی منظور او را فهمید بقیه راه را آرام و بااحتیاط طی کرد

شاید گاهی باید آرام تر قدم برداریم تا به مقصد برسیم 

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 8 =