فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

در محضر شهدا مردان حق ر

در محضر شهدا 

مردان حق ر

در محضر شهدا

مردان حق را سزاوار نیست كه سروسامان اختیار كنند و دل به حیات دنیا خوش دارند؛ آن‌گاه كه حق در زمین مغفول است و جُهال و فُساق و قداره‌بندها بر آن حكومت می‌رانند

شهید سید مرتضی آوینی
شهید آوینی

آسمان زیبای پادگان میشداغ

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.