فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

زمانی که برادر شهیدم درگهواره بود…

زمانی که برادر شهیدم درگهواره بود…

زمانی که برادر شهیدم درگهواره بود
مادرم زنی رادرخواب میبیندکه میگوید

این فرزندت شهید میشود و بعد از چندسال پسردیگرت شهیدمیشود به این خاطرمن برای رفتن به سوریه مصمم شدم?✌️

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.