فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تعبیرخواب《سگ》و《شنا》

طبق عقیده اهل سنت :

? سگ در خواب ، به مردی گمراه و بی ‌ارزش كه دنباله‌رو هوا و هوس است، تعبير مي‌شود .
اگر كسی در خواب ببيند كه سگی بر او پارس می كند، از شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره ی خود می ‌شنود .
ديدن سگ شكاری در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبير می ‌شود.

سگ در خواب دلیل بر دشمنی پست و فرومایه اما مهربان است، سگ ماده زن فرومایه است ،
سگ سیاه دشمنی از مردم عرب و سگ سفید دشمنی از مردم عجم است، اگر سگ بر وی عو عو
کرد از دشمن سخن تلخی می شنود ، اگر سگ او را گاز گرفت از دشمن به او گزندی می رسد.

در تعبیر شنا اگر کسی در خواب ببیند که شنا می‌کند و خودش شنا کردن نمی داند، در علم و دانش به مقصود و مراد خود می‌رسد و اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا می‌کند ، کار یا مسؤولیتی بزرگ به او سپرده می‌شود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد .

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =