فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تعبیرخواب《مسجد》

طبق عقیده اهل سنت

?مسجد در خواب بر مردی عالم و دانا دلالت دارد.
اگر کسی ببیند که خانه‌اش مسجد شده است، خیر و برکت و سربلندی و ایمان به او عطا می‌شود.
دیدن مساجد خالی در خواب، بر بی‌توجهی علما به مسائل دینی و دست کشیدن از امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد.
ساختن مسجد در خواب به پیروزی و برتری تعبیر می‌شود.
دیدن مسجد جامع در خواب، بر مكانی دلالت می‌کند که مردم از آن بهره نیک می‌برند و هرکس به تناسب خود به بهره‌ای می‌رسد.
وارد شدن به مسجد جامع در خواب برای کسی که به او ستم شده است، به اجرای عدالت برای او تعبیر می‌شود.
اگر کسی در خواب ببیند که وارد مسجدالحرام شد، از ترس ایمن می‌شود و عهد و پیمانش درست است.

?مسجد با رونق و آباد در خواب، دلیل بر عالم بودن است که مردم برای امور دینی خود به او مراجعه می کنند، اگر دید مسجدی ساخت به مسلمانان نیکی واحسان می کند.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × پنج =