فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تعبیرخواب 《ازدواج》

طبق عقیده اهل سنت:

ازدواج در خواب، به رحْم و شفقت و الطاف الهی دلالت دارد.
ازدواج به پیشه و حرفه نیز، تعبیر می‌شود؛
اگر کسی در خواب ببیند با زنی ازدواج نمود، سپس آن زن مُرد، به شغلی روی می‌آورد که چیزی جز غم و اندوه برایش ندارد.
اگر کسی ببیند که با زنی بی‌عفت ازدواج می‌کند، مرتكب زنا می‌شود.
اگر زنی بیمار در خواب ببیند که بدون حقّ انتخاب به عقد کسی در می‌آید، تعبیرش مردن است و خواهد مُرد
و برای مرد بیمار نیز، چنین است.

اگر دختری ببیند که ازدواج می‌کند، به خیر بسيار دست می‌یابد و اگر مردی که یک یا چند زن دارد، در خواب ببیند که ازدواج می‌کند به خیر و اقتداری فراوان دست می‌یابد.

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + سیزده =