فصد خون غرب تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تعبیرخواب 《جهنم》و《لباس》

طبق عقیده اهل سنت :

تعبیر جهنم :

رفتن به جهنم در خواب ارتكاب گناه كبيره است
ببيند كه يكي او را به جهنم مي برد یکی او را به گناه وادار ميكند،
رفتن به جهنم و خارج شدن از آن توبه كردن از گناهان است اگر در بان جهنم او را به جهنم انداخت نماز روزه و زكات را ترك مي كند.

تعبیر لباس:

اگر در زمستان لباس تابستانی پوشیده به قدر و قیمت آن لباس مالش زیاد می شود، اگر در تابستان لباس زمستانی پوشیده بود دچار ترس و هراس می گردد، اگر زنی در خواب دید لباس مردانه پوشیده است منفعت می یابد.

?تعبیرهای محمد بن سیرین

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.