فصد خون غرب تهران
برزگران
خشکشویی
تصفیه آب
ابزار رویان>

انتخاب صفحه

فصد خون شمال تهران

تعبیرخواب 《مکه》و《مسافرت》

طبق عقیده صحیح اهل سنت :

?تعبیر وارد شدن به شهر مکه در خواب، نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم، رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

اگر دیدید در کعبه قرار دارید به زیارت خانه خدا خواهید رفت اگر دیدید مکه آباد و با رونق است مال به دست می آورید، اگر آنجا را خراب ببینید تعبیرش بر عکس این است.

?تعبیر مسافرت در خواب برای کسی که بینوا و تهی‌دست باشد، به ثروتمند شدن او تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که به مسافرت می‌رود ، وضعيت زندگی او تغییر می‌کند. ممکن است بازگشت از سفر به توبه کردن و بازگشت از گناه یا بر رفع نیاز دلالت داشته باشد. اگر بیماری در خواب ببیند که به مقصدی دور و نامعلوم سفر می‌کند، بر مرگ او دلالت دارد یا ممکن است سفر به عذاب و ناراحتی نیز، تعبیر شود.

?تعبیرهای محمدبن سیرین

درباره نویسنده

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + شانزده =